Czy znakowanie i grawerowanie laserowe to to samo? Trzy rzeczy, które należy wiedzieć

Bardzo często znakowanie i grawerowanie laserowe są stosowane zamiennie, ale w rzeczywistości są to dwa różne procesy. W obydwu przypadkach na materiał zostaje naniesiony nieusuwalny znak za pomocą wiązki laserowej, ale podczas grawerowania materiał odparowuje, a podczas znakowania topi się.

Stopiona powierzchnia rozszerza się tworząc głębokie rowki do 80 mikronów, zmienia się chropowatość materiału i tworzy biały kontrast, w zależności od użytych parametrów lasera. Później zobaczymy, od czego zależą czarny i biały kolor oznaczenia. Przyjrzyjmy się z bliska 3 krokom, dzięki którym oznakowanie zaczyna być widoczne.

pressofuso-36 Czy znakowanie i grawerowanie laserowe to to samo? Trzy rzeczy, które należy wiedzieć

1

Wiązka lasera uderza w powierzchnię materiału

Wszystkie metody znakowania lub grawerowania laserowego mają jedną wspólną cechę: wiązka lasera jest pulsacyjna i uwalnia energię w określonych odstępach czasu. W ciągu jednej sekundy laser o mocy 100 W wyzwala 100 000 impulsów. Każdy impuls zawiera jeden milidżul energii i może osiągnąć 10 000 W mocy szczytowej. Aby kontrolować ilość energii emitowanej przez laser, konieczne jest dostosowanie jego parametrów, wie o tym każdy technik. Najważniejsze z nich to prędkość i odstępy między liniami, które określają odległość między impulsami. Im bliżej się znajdują, tym większa jest koncentracja energii.


Podczas grawerowania laserowego impulsy są znacznie bliżej niż przy znakowaniu. Dzieje się tak, ponieważ znakowanie wymaga mniej energii niż grawerowanie, dlatego jest szybsze. Szybkość to tylko jeden z najważniejszych parametrów podczas dokonywania wyboru między jednym a drugim procesem.

2

Materiał pochłania energię wiązki laserowej

Powierzchnia materiału odbija większość energii impulsu laserowego, a pozostała część jest absorbowana i zamieniana w ciepło. Materiał potrzebuje odpowiedniej ilości energii do tego, aby się stopić i aby doszło do znakowania. Ilość ta jest mniejsza niż w przypadku odparowywania, które zachodzi przy grawerowaniu.

 

Gdy energia zamienia się w ciepło, temperatura materiału wzrasta, dopóki nie osiągnie punktu topienia. W tym momencie powierzchnia nagrzewa się i staje się plastyczna, umożliwiając zmianę kształtu.

 

W przypadku lasera na ciele stałym emitującego długość fali wynoszącą 1064 nm, aluminium pochłania ≈5%, stal więcej niż ≈30%. Biorąc pod uwagę ostatnie dane, można dojść do wniosku, że łatwiej jest wykonywać znakowanie na aluminium, ale wcale tak nie jest, gdyż należy rozważyć także inne właściwości fizyczne, w tym temperaturę topnienia.

3

Zlokalizowana powierzchnia rozszerza się, zmienia się jej chropowatość

Gdy materiał topi się i stygnie w ciągu milisekund, na powierzchni zachodzą miejscowe zmiany. Chropowatość powierzchni zmienia się, tworząc trwałe znaki będące treścią oznaczenia: kod, logo, grafika. Zmiany koloru pojawiają się w wyniku różnych wzorów na powierzchni. Przy znakowaniu laserowym wysokiej jakości czerń i biel zapewniają najlepszy kontrast.

Podobał Ci się ten artykuł?
Udostępnij to